mojaSymfonia.pl
Strona Główna Strona główna Połącz z konsultantem Połącz z konsultantem
 
 
System Zarządzania
Symfonia Dodatki
Symfonia i Prawo
Symfonia Szkolenia
Symfonia ON-LINE
Symfonia FORUM
Symfonia TERMINALOWO
Symfonia i Produkcja
Symfonia Otoczenie
 Artykuły techniczne
 FAQ - Najczęściej zadawane pytania
eWindykator
Kontakt
 
Gdzie KUPIĆ ? »
BIURA RACHUNKOWE
pracujące z Symfonią »
Symfonia ZDALNIE »
Symfonia w zakładach
PRODUKCYJNYCH »
Pomoc ZDALNA »
FORUM użytkowników
Systemu Symfonia »
AKTUALNE wersje »
Znasz SYMFONIĘ ?
Szukasz PRACY ? »
Start
 
Artykuły techniczne  
 
 Automatyczna inicjalizacja kalendarza przez RCP
Opis formatu pliku RCP i sposób konfiguracji współpracy z Symfonią Kadry i Płace.
1. Możliwe jest automatyczne generowanie dziennych harmonogramów pracy na podstawie danych z RCP.
2. Mechanizm jest uaktywniany na podstawie inicjalizacji kalendarza pracownika z dokładnością do pojedynczego dnia.
a. Jeżeli kalendarz jest zainicjalizowany zwykłym wzorcem dnia, reprezentującym dzień roboczy lub wolny, wówczas mechanizm nie jest aktywny. Harmonogram pracy jest brany z kalendarza.
b. Jeżeli kalendarz jest zainicjalizowany specjalnym wzorcem dnia, reprezentującym dzień nieokreślony, wówczas mechanizm jest aktywny. Harmonogram pracy jest generowany na podstawie danych z RCP.
3. Definiowanie wzorców czasu pracy uaktywniających automatyczne generowanie harmonogramów czasu pracy.
a. Najpierw należy zdefiniować nowy rodzaj dnia oznaczający dzień nieokreślony. Wraz z programem SYMFONIA KADRY I PŁACE dostarczany jest predefiniowany rodzaj dnia: Dzień nieokreślony (RCP).


b. Następnie należy zdefiniować nowy wzorzec dnia, w którym pole rodzaj zostanie ustawione na odpowiedni dzień nieokreślony. Wraz z programem SYMFONIA KADRY I PŁACE dostarczany jest predefiniowany dzień nieokreślony: Dzień roboczy (RCP).
c. Dodatkowo można zdefiniować specjalny wzorzec dnia wolnego od pracy, przy pomocy którego będzie sygnalizowana nieobecność pracownika. Wraz z programem SYMFONIA KADRY I PŁACE dostarczany jest predefiniowany dzień wolny: Dzień wolny (RCP).


4. Konfigurowanie programu umożliwiające poprawne działanie automatycznego generowania harmonogramów pracy.
a. Odpowiednie ustawienia są dostępne w tabeli Ustawienia-RCP-Konfiguracja, na zakładce Kalendarz.


b. Na zakładce Kalendarz można wskazać wzorzec dnia służący do sygnalizowana nieobecność pracownika. Kalendarz będzie automatycznie inicjalizowany tym wzorcem w dniach, kiedy pracownik nie wygeneruje żadnych zapisów RCP.
c. Dodatkowo można wskazać domyślne rodzaje pracy, służące do generowania harmonogramów. Przepracowane (w firmie lub poza nią) przedziały czasu, będą inicjalizowane tymi właśnie rodzajami pracy, o ile informacja o rodzaju pracy nie zostanie dostarczona wraz z danymi RCP.
5. Algorytm automatycznego generowania harmonogramów pracy.
a. Jak już wspomniano, automatyczne generowanie harmonogramów jest wykonywane tylko w tych dniach, w których kalendarz zainicjalizowany jest wzorcami czasu pracy typu dzień nieokreślony. Początkowo harmonogramy są puste.
b. Jeżeli w dniu nieokreślonym zostały wczytane oraz zatwierdzone zapisy RCP, zakłada się, że jest to dzień roboczy i generowany jest odpowiedni harmonogram.
i. Poszczególne części harmonogramu odpowiadają okresom wyznaczonym przez zapisy RCP.
ii. Rodzaje pracy wykonywanej przez pracownika są ustalane w dwojaki sposób.
1. Jeśli dane wczytane z RCP nie zawierają informacji o rodzaju pracy, wówczas brany jest domyślny rodzaj pracy z Ustawień.
2. Jeżeli dane wczytane z RCP zawierają informację o rodzaju pracy, to zostanie ona wykorzystana podczas generowania harmonogramu. W chwili obecnej informacja o rodzaju pracy jest dostępna tylko wtedy, gdy zapisy z RCP są zakodowane w standardowym formacie danych SYMFONIA.
c. Jeżeli w dniu nieokreślonym nie ma żadnych zapisów RCP, zakłada się, że jest to dzień wolny od pracy. Kalendarz jest automatycznie inicjalizowany odpowiednim wzorcem dnia wolnego, dzięki czemu dzień nieokreślony zostanie przykryty zwykłym dniem wolnym. Inicjalizacja kalendarza może mieć dwojaki przebieg:
i. Jeżeli w kalendarzu dzień nieokreślony przykrywa dzień wolny od pracy (np. niedzielę albo wolną sobotę), wówczas do powtórnej inicjalizacji zostanie użyty ten właśnie wzorzec dnia wolnego.
ii. Jeżeli w kalendarzu dzień nieokreślony nie przykrywa dnia wolnego, wówczas do powtórnej inicjalizacji zostanie użyty wzorzec wskazany w Ustawieniach.
6. Standardowy format plików z danymi RCP (SYMFONIA)
a. Formaty danych generowanych przez różne systemy RCP nie zawierają informacji o rodzaju wykonywanej pracy. W celu ominięcia tej niedogodności zdefiniowano nowy, standardowy format danych SYMFONIA.
b. Dane w formacie SYMFONIA są przechowywane w plikach tekstowych.
c. Każda linia takiego pliku zawiera informację o dokładnie jednym zdarzeniu: wejściu lub wyjściu.
d. Każda linia zawiera ciąg 36 cyfr opisujących zdarzenie. Poniżej wymieniono rozmiary oraz znaczenie kolejnych segmentów każdej linii danych:

Rozmiar
Zawartość Uwagi
10 numer karty Krótki numer powinien być poprzedzony zerami
4 rok RRRR
2 miesiąc MM: 01 – 12
2 dzień DD: 01 – 31
2 godzina HH: 00 – 23
2 minuta MM: 00 – 59
1 rodzaj zdarzenia Wejście (1), wyjście (0)
1 status zdarzenia Prywatne (0), Zwykłe (1), Służbowe (2)
5 rodzaj pracy Kod rodzaju pracy
5 Bramka Pomijany
2 kod błędu Pomijany
e. Przykładowe zapisy:
000000000120030205080011000010000000
000000000120030205160001000010000000
f. Uwaga: jeżeli pole zawiera liczbę, której cyfrowa reprezentacja jest krótszą niż rozmiar danego pola, wówczas liczba taka powinna być poprzedzona ciągiem zer odpowiedniej długości.
g. Kody rodzajów pracy rozpoznawane przez program SYMFONIA KADRY I PŁACE są prezentowane na formatce Obiekty kalendarzowe-Rodzaje pracy, w kolumnie RCP.


Zaokrąglanie czasu wejścia i wyjścia
1. W przypadku standardowej inicjalizacji kalendarza wzorcami czasu pracy możliwe jest zaokrąglanie pierwszego wejścia oraz ostatniego wyjścia.
2. Zaokrąglane są tylko wyjścia i wejścia, które nie mają statusu służbowego tj. zwykłe i prywatne.
3. Sposób zaokrąglania jest ustalany na podstawie odpowiednich wartości kadrowych, które można zadeklarować na formatce Ustawienia-RCP-Konfiguracja, na zakładce Zaokrąglenia.


4. Wartości zaokrągleń deklarowane są na formatce pracownika, na zakładce Dane kadrowe.


5. Dana kadrowa przechowująca sposób zaokrąglania, jest daną zgrupowaną, składającą się z dwóch pól:
a. wartości zaokrąglenia: liczba minut od 0 do 60
b. kierunku zaokrąglenia: dana słownikowa

 
 
 
  Właścicielem portalu mojaSymfonia.pl jest firma Mix-soft partner SAGE. Link do strony producenta. Systemy Symfonia,FORTE - Oprogramowanie dla biznesu.
projekt i realizacja: e-line systemy internetowe