mojaSymfonia.pl
Strona Główna Strona główna Połącz z konsultantem Połącz z konsultantem
 
 
System Zarządzania
Symfonia Dodatki
Symfonia i Prawo
Symfonia Szkolenia
Symfonia ON-LINE
Symfonia FORUM
Symfonia TERMINALOWO
Symfonia i Produkcja
Symfonia Otoczenie
eWindykator
Kontakt
 
Gdzie KUPIĆ ? »
BIURA RACHUNKOWE
pracujące z Symfonią »
Symfonia ZDALNIE »
Symfonia w zakładach
PRODUKCYJNYCH »
Pomoc ZDALNA »
FORUM użytkowników
Systemu Symfonia »
AKTUALNE wersje »
Znasz SYMFONIĘ ?
Szukasz PRACY ? »
Start
 
Opisy zmian  
 
 Zmiany programu Handel start

Zmiany w Handel Start wer. 2013

 • Metoda kasowa – rejestry w dokumentach sprzedaży: Program został przystosowany do wypełniania pola daty wejścia do rejestru na dokumentach sprzedaży w metodzie kasowej w zależności od daty sprzedaży.
 • Metoda kasowa – nowy rodzaj Rejestru sprzedaży: W panelu Rejestry sprzedaży - listek Typy rejestrów w oknie Ustawienia dodany został nowy rodzaj rejestru sprzedaży: Podlega VAT +180 dni.
 • Metoda kasowa – pole Data zakupu na dokumencie zakupu: W programie Symfonia Start Handel dodano w dokumentach zakupu nowe pole data zakupu.
 • Wystawianie e-faktur - zgoda domniemana: Umożliwiono wystawianie dokumentów w formie elektronicznej w zależności od wyboru pracy w trybie zgody domniemanej oraz ewentualnego zgłoszenia przez kontrahenta sprzeciwu.
 • Wydruk faktury uproszczonej sprzedaży:  Dodano możliwość wystawiania faktur uproszczonych sprzedaży. Zrealizowano to na drodze dodania nowego raportu wydruku.
 • Ewidencjonowanie faktur uproszczonych zakupu: W programie Symfonia Start Handel dodano prosty i szybki sposób zaewidencjonowania faktury uproszczonej poprzez podanie w nowym oknie: wartości brutto oraz kwoty podatku VAT. Na tej podstawie program obliczy stawkę podatku VAT oraz wartość netto.
 • Zmiana treści wydruku dokumentu Pro forma: Dostosowanie treści wydruku dokumentów Pro Forma do zmian przepisów.
 • Noty korygujące: Aby umożliwić sprzedawcom towarów i usług korektę omyłek dotyczących danych sprzedawcy, danych nabywcy i oznaczeń towaru/usługi, dodano możliwość drukowania korekt w układzie not korygujących do wybranych dokumentów.
 • Wiekowanie należności i zobowiązań: Wprowadzono możliwość wiekowania należności i zobowiązań na konkretny dzień. Pozwala to na szczegółowy przegląd terminów niezapłaconych należności odbiorców oraz terminów niezapłaconych zobowiązań wobec dostawców.
 • Operacja Zmiana statusu faktury: Nowa operacja grupowa Zmiana statusu faktury dla dokumentów sprzedaży

Zmiany wprowadzone w wersji 2006


1. Obsługa korekt kontraktów i wystawionych do nich faktur zaliczkowych. Korekta faktury zaliczkowej pozwala na zmniejszenie kwoty zaliczki oraz zmiany w przyporządkowaniu kwoty zaliczki pozycjom towarowym. W przypadku gdy korekta kontraktu zmienia udział kwot w poszczególnych stawkach VAT niezbędne jest wystawienie korekty faktury zaliczkowej

2. Dodatkowy tryb pracy automatycznej synchronizacji kartotek dostępny w oknie ustawień ‘Kartoteki FK’, który przy włączonej synchronizacji automatycznej w przypadku utraty łączności z programem FK przy wejściu do firmy:

 • dla zwykłego użytkownika - wyświetli komunikat i wyloguje go z firmy
 • dla użytkownika ‘Admin’ - wyświetli ostrzeżenie z pytaniem co zrobić: wyłączyć synchronizację, pozostawić włączoną, wyjść z firmy

3. Dodatkowo pojawiło się nowe prawo użytkownika ‘Uprawnienia specjalne\Zmiana ustawień współpracy z FK-a’ umożliwiające bądź nie, edycję formatki z ustawieniami współpracy z FK.

 4. Możliwość ponownego połączenia - zsynchronizowania rozpiętych danych kartotek programu Finanse i Księgowość Premium oraz Handel Start bez konieczności usuwania dotychczasowych uzgodnień. Polega to na tym że przed ponowną synchronizacją dla użytkownika ‘Admin’ program wyświetla komunikat z pytaniem, czy usunąć dotychczasowe uzgodnienia, czy je pozostawić.

5. Możliwość dodawania pozycji do kompletu w dokumentach wydań z magazynu.

6. Możliwość dekretowania ilości towarów występujących na dokumentach handlowych i magazynowych. W schemacie księgowania, w zapisie księgowym w polu ‘kwota’ na liście wyboru, pojawiła się pozycja ‘ilość’. Dzięki temu można w kwocie zapisu księgowego umieścić ilość z pozycji dokumentu. Jeśli towar posiada zdefiniowaną jednostkę domyślną, ilość ta jest ilością w tej jednostce, w przeciwnym wypadku jest to ilość w jednostce ewidencyjnej.

7. W celu ułatwienia fiskalizacji faktur zaliczkowych dołożony został nowy parametr pracy 'Parametry druku i zestawień\Sposób fiskalizacji faktur zaliczkowych' który umożliwia fiskalizację uproszczoną polegającą na tym że w ramach jednej stawki wysyłana jest na drukarkę zawsze jedna pozycja o kodzie np. ‘----22’ w ilości 1szt oraz cenie i wartości równej sumie wartości brutto wszystkich pozycji w danej stawce.

8. W oknie towaru, kontrahenta, pracownika, urzędu w sytuacji gdy pojawia się przycisk ‘Użyj’ pozostawiony został przycisk ‘I’ (informacje) umożliwiający dostęp do dodatkowych informacji na temat otwartego elementu.

9. Kopia bezpieczeństwa obok plików bazy danych, zawiera teraz także pliki konfiguracyjne użytkowników (pliki z rozszerzeniem ini z katalogu firmy)

10. Dołożona została obsługa kas fiskalnych POSNET BINGO PLUS oraz POSNET PERFEKT

11. Rozmiar pola kod paskowy towaru w został zwiększony z 15 do 40 znaków.

12. Rozszerzenie pola ‘wartość’ w parametrach księgowania z 20 do 40 znaków.

 
 
 
  Właścicielem portalu mojaSymfonia.pl jest firma Mix-soft partner SAGE. Link do strony producenta. Systemy Symfonia,FORTE - Oprogramowanie dla biznesu.
projekt i realizacja: e-line systemy internetowe