mojaSymfonia.pl
Strona Główna Strona główna Połącz z konsultantem Połącz z konsultantem
 
 
System Zarządzania
Symfonia Dodatki
Symfonia i Prawo
Symfonia Szkolenia
Symfonia ON-LINE
Symfonia FORUM
Symfonia TERMINALOWO
Symfonia i Produkcja
Symfonia Otoczenie
eWindykator
Kontakt
 
Gdzie KUPIĆ ? »
BIURA RACHUNKOWE
pracujące z Symfonią »
Symfonia ZDALNIE »
Symfonia w zakładach
PRODUKCYJNYCH »
Pomoc ZDALNA »
FORUM użytkowników
Systemu Symfonia »
AKTUALNE wersje »
Znasz SYMFONIĘ ?
Szukasz PRACY ? »
Start
 
Opisy zmian  
 
 Zmiany programu Faktura i Kasa start

Zmiany w wersji Faktura i Kasa Start 2013

  • Metoda kasowa – rejestry w dokumentach sprzedaży:Program został przystosowany do wypełniania pola daty wejścia do rejestru na dokumentach sprzedaży w metodzie kasowej w zależności od daty sprzedaży.
  • Metoda kasowa – nowy rodzaj Rejestru sprzedaży: W panelu Rejestry sprzedaży - listek Typy rejestrów w oknie Ustawienia dodany został nowy rodzaj rejestru sprzedaży: Podlega VAT +180 dni.
  • Wystawianie e-faktur - zgoda domniemana: Umożliwiono wystawianie dokumentów w formie elektronicznej w zależności od wyboru pracy w trybie zgody domniemanej oraz ewentualnego zgłoszenia przez kontrahenta sprzeciwu.
  • Wydruk faktury uproszczonej sprzedaży: Dodano możliwość wystawiania faktur uproszczonych sprzedaży. Zrealizowano to na drodze dodania nowego raportu wydruku.
  • Zmiana treści wydruku dokumentu Pro forma: Dostosowanie treści wydruku dokumentów Pro Forma do zmian przepisów.
  • Noty korygujące: Aby umożliwić sprzedawcom towarów i usług korektę omyłek dotyczących danych sprzedawcy, danych nabywcy i oznaczeń towaru/usługi, dodano możliwość drukowania korekt w układzie not korygujących do wybranych dokumentów.
  • Wiekowanie należności i zobowiązań: Wprowadzono możliwość wiekowania należności i zobowiązań na konkretny dzień. Pozwala to na szczegółowy przegląd terminów niezapłaconych należności odbiorców oraz terminów niezapłaconych zobowiązań wobec dostawców.
  • Operacja Zmiana statusu faktury: Nowa operacja grupowa Zmiana statusu faktury dla dokumentów sprzedaży

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

1. Dodano nowe stawki VAT.

2. Umożliwiono dodawanie i usuwanie stawek VAT.

3. Dodano możliwość określenia dat obowiązywania stawek VAT.

4. W kartotece Towary dodano możliwość wyszukiwania wg stawki VAT.

5. Dodano mechanizmy kontroli i ostrzegania użytkownika podczas wystawiania dokumentu z nieobowiązującą stawka VAT.

6. Dodano operację aktualizacji stawek VAT podczas wystawiania dokumentów z bufora.

7. Poprawiono wydruki i raporty, tak by dopasowywały się do zmiennej liczby aktywnych stawek VAT.

8. Dodano raport zamieniający kody PKWiU na zgodne z klasyfikacją PKWiU 2008.

9. Dodano współpracę z kasami fiskalnymi.

10. Zmieniono sposób wprowadzania stanu początkowego rejestrów pieniężnych.

11. Dodano możliwość podania nazwy fiskalnej towaru innej niż nazwa i kod w kartotece.

12. Dodano parametr pracy pozwalający na określenie sposobu fiskalizacji dokumentów.

13. Dodano parametr pracy pozwalający na określenie w jaki sposób mają być traktowane pozycje ze stawką VAT: �NP� podczas fiskalizacji dokumentu na drukarce fiskalnej.

14. Dodano w menu Firma operację zmiany hasła użytkownika.

15. Dodano współpracę z drukarkami fiskalnymi: POSNET THERMAL HS FV EJ oraz Elzab MERA EFV

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2010
UWAGA! Pełny opis i komentarz do wprowadzonych zmian, znajduje się w dokumentacji programu, w pliku FAL_zmiany.pdf

1. Dodano możliwość oddzielenia powišzania każdej z cen sprzedaży z ceną bazową. Odznaczenie powiązania powoduje, że cena ulegnie zmianie tylko przy dokonaniu zmiany ręcznie przez użytkownika w polu z marżą/narzutem lub wartością ceny.

2. Rozbudowano funkcjonalności domyśnej jednostki miary. Możliwość wykorzystywania jednostki domyśnej w zestawieniach, w zestawach oraz własnościach pozycji dokumentu. W parametrach pracy w gałęzi �inne�dodany nowy parametr pracy �jednostka używana jako miano ilości�z możliwością wyboru jednostki ewidencyjnej lub jednostki domyślnej.

3. W ustawieniach wydruku faktura VAT korygująca dodano opcję stan rozliczenia z dnia wystawienia umożliwiającą wydrukowanie na duplikacie faktury wartości do zapłaty z dnia wystawienia dokumentu.

4. Umożliwiono zmianę daty wejścia do rejestru na korektach dokumentów. Operacja jest dostępna z menu kontekstowego w oknie dokumentu i podlega sprawdzeniu prawa edycja wystawionego dokumentu oraz parametru pracy ochrona dokumentów wyeksportowanych do FK

5. Umożliwiono podejrzenie kodu towaru w oknie dokumentu korygujšcego.

6. Dodano nowe możliwości wyszukiwania dokumentów. Możliwości wyszukiwania dokumentów:

*wyeksportowanych, nie wyeksportowanych

*zafiskalizowanych, nie zafiskalizowanych

*skorygowanych, nie skorygowanych

*alternatywnie według daty sprzedaży lub daty wystawienia

W kartotece towarów dodano opcję umożliwiającą wyszukanie towarów określonego typu: artykuł, usługa, zestaw.

7. Dodano nowe możliwości podsumowań w zestawieniach:

*z podsumowaniami co okres dodano podsumowania co rok,

*dokumentów sprzedaży dodano podsumowanie co typ płatności (rejestr pieniężny).

8. Dodano nową opcję w zastawieniach sprzedaży, pozwalającą na selekcjonowanie danych do zestawienia według daty sprzedaży.

9. Umożliwiono wprowadzanie cen indywidualnych w walucie z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

10. Umożliwiono użycie kursu walutowego znajdującego się w tabeli kursów, bez umieszczania go w tabeli kursów jako kursu z dnia bieżącego. Przy wprowadzaniu dokumentów opcja Użyj-wykorzystuje wybrany kurs bez jego zapisywania jako bieżŻcego, a opcja Napisz -wykorzystuje kurs z jednoczesnym wpisaniem go do tabeli kursów.

11. Dodano możliwości szybkiego wyszukania Rodzaju na liście rozwijalnej w formatce Towaru, poprzez wpisanie z klawiatury początku nazwy.

12. Zwiększono ergonomię okna kalendarza. Poza jego dotychczasowymi możliwościami, dodatkowo kliknięcie na rok lub miesišc pozwala ustalić go z listy.

13. Umożliwiono dodanie dowolnego tekstu w stopce wydruków dokumentów.

14. Umożliwiono wstawienie znaku graficznego w miejscu pieczęci firmy na wydrukach dokumentów.

15. Umożliwiono skopiowanie notatki podczas kopiowania dokumentu do bufora.

16. Dołożono obsługę kas fiskalnych: POSNET Mobile, POSNET NEO i POSNET COMBO L oraz drukarek fiskalnych Elemis Giga, POSNET Temo i Fasy Shamal FV.

17. Zmieniono sposób wprowadzania stanu początkowego nowoutworzonego rejestru pieniężnego.

18. Wprowadzono oprócz trybów ręcznego i automatycznego, dodatkowy półautomatyczny tryb importu danych. W trybie półautomatycznym program honoruje wszystkie istniejące uzgodnienia, natomiast sam nie tworzy nowych uzgodnień, są one tworzone wskazaniem odpowiednich danych przez Użytkownika.

19. Poprawiono wyszukiwanie kontrahentów po kodzie i nazwie w sposób *XXXX* Do tej pory gwiazdka działała na końcu.

Zmiany wprowadzone w wersji  2008
1. Został wprowadzony mechanizm aktywacji bazy danych. Bazę danych firmy należy zgłosić do aktywacji korzystając z rozwijalnego menu Aktywacja, z opcji „Zgłoszenie danych firmy”.

Zmiany wprowadzone w wersji 2006
1. Dodatkowy tryb pracy automatycznej synchronizacji kartotek dostępny w oknie ustawień «Kartoteki FK», który przy włączonej synchronizacji automatycznej w przypadku utraty łączności z programem FK przy wejściu do firmy: · dla zwykłego użytkownika - wyświetli komunikat i wyloguje go z firmy · dla użytkownika «Admin» - wyświetli ostrzeżenie z pytaniem co zrobić: wyłączyć synchronizację, pozostawić włączoną, wyjść z firmy

2. Dodatkowo pojawiło się nowe prawo użytkownika «Uprawnienia specjalne\Zmiana ustawień współpracy z FK-a» umożliwiające bądź nie, edycję formatki z ustawieniami współpracy z FK.

3. Możliwość ponownego połączenia - zsynchronizowania rozpiętych danych kartotek programu Finanse i Księgowość Premium oraz Faktura i Kasa Start bez konieczności usuwania dotychczasowych uzgodnień. Polega to na tym że przed ponowną synchronizacją dla użytkownika «Admin» program wyświetla komunikat z pytaniem, czy usunąć dotychczasowe uzgodnienia, czy je pozostawić.

4. Możliwość dekretowania ilości towarów występujących na dokumentach handlowych. W schemacie księgowania, w zapisie księgowym w polu «kwota» na liście wyboru, pojawiła się pozycja «ilość». Dzięki temu można w kwocie zapisu księgowego umieścić ilość z pozycji dokumentu. Jeśli towar posiada zdefiniowaną jednostkę domyślną, ilość ta jest ilością w tej jednostce, w przeciwnym wypadku jest to ilość w jednostce ewidencyjnej.

5. W oknie towaru, kontrahenta, pracownika, urzędu w sytuacji gdy pojawia się przycisk «Użyj» pozostawiony został przycisk «I» (informacje) umożliwiający dostęp do dodatkowych informacji na temat otwartego elementu.

6. Kopia bezpieczeństwa obok plików bazy danych, zawiera teraz także pliki konfiguracyjne użytkowników (pliki z rozszerzeniem ini z katalogu firmy)

7. Rozmiar pola kod paskowy towaru w został zwiększony z 15 do 40 znaków.

8. Rozszerzenie pola «wartość» w parametrach księgowania z 20 do 40 znaków.

 
 
 
  Właścicielem portalu mojaSymfonia.pl jest firma Mix-soft partner SAGE. Link do strony producenta. Systemy Symfonia,FORTE - Oprogramowanie dla biznesu.
projekt i realizacja: e-line systemy internetowe