mojaSymfonia.pl
Strona Główna Strona główna Połącz z konsultantem Połącz z konsultantem
 
 
System Zarządzania
Symfonia Dodatki
Symfonia i Prawo
Symfonia Szkolenia
Symfonia ON-LINE
Symfonia FORUM
Symfonia TERMINALOWO
Symfonia i Produkcja
Symfonia Otoczenie
eWindykator
Kontakt
 
Gdzie KUPIĆ ? »
BIURA RACHUNKOWE
pracujące z Symfonią »
Symfonia ZDALNIE »
Symfonia w zakładach
PRODUKCYJNYCH »
Pomoc ZDALNA »
FORUM użytkowników
Systemu Symfonia »
AKTUALNE wersje »
Znasz SYMFONIĘ ?
Szukasz PRACY ? »
Start
 
Opisy zmian  
 
 Zmiany programu Symfonia Mała Księgowość

Zmiany w wersji 2019.e

 • Nowe wzory deklaracji PIT-36, PIT-36L/PIT-36LS
 • Nowe wzory deklaracji ZUS ZWUA i ZUS DRA
 • Wsparcie dla rejestrowania kosztów związanych z eksploatacją samochodów

Zmiany w wersi 2019.d

Deklaracje PIT-11, PIT-4R, PIT-28/PIT-28S
Deklaracje zaktualizowano do wersji:

 • PIT-11(24),
 • PIT-4R(8),
 • PIT-28/PIT-28S(21)

Deklaracja PIT-28S

Dodano możliwość przygotowania e-deklaracji PIT-28S (w oparciu o deklarację PIT-28). Deklaracja PIT-28 zostanie automatycznie przygotowana w układzie PIT-28S jeśli właściciel na zakładce Inne ma zaznaczoną dodaną w tej wersji opcję Przedsiębiorstwo w spadku

Najem prywatny na PIT-28

Do ustawień firm (Firma obsługiwana w programie oraz Inne źródło przychodów) dodano parametr Najem prywatny. Gdy parametr jest zaznaczony a właściciel posiada 100% udziałów, wtedy na deklaracjach PIT‑28(21), PU‑28M(2) i PU–28K(2) wykazywane będą przychody z tytułu najmu prywatnego.

Do ustawień Podatki > Inne od roku 2018, dodano nowy parametr podatkowy Limit przychodów z najmu prywatnego, z domyślną wartością 100000 zł.
Przychody z najmu prywatnego na deklaracji PIT-28 wykazywane będą:

 • według stawki ryczałtu 8,5% do wysokości Limitu przychodów z najmu prywatnego,
 • według stawki ryczałtu 12,5% powyżej Limitu przychodów z najmu prywatnego.

 

Zmiany w wersji 2018

 

Link

 

Zmiany w wersji Mała Księgowość Start 2015.a

 • Nowe formularze deklaracji podatkowych
 • Polscy kontrahenci zarejestrowani w VIES
 • Obsługa 50% odliczenia VAT
 • Rejestracja dokumentu z odliczeniem VAT 50%
 • W Ustawieniach zakładka VAT została rozszerzona o dwie dodatkowe opcje: Odliczenie VAT i Związek zakupu VAT.
 • Rodzaje zakupu VAT
 • Koszty wynagrodzeń - W programie Mała Księgowość zwiększono elastyczność działania programu w zakresie wypłaty wynagrodzeń zgodnie z regulaminem do 10 - tego dnia następnego miesiąca.
 • Zmodyfikowano operację księgowania wynagrodzeń umożliwiając w ten sposób zaksięgowanie
  wynagrodzeń wypłacanych zgodnie z regulaminem w następny m miesiącu
 • Wypłata wynagrodzeń i zapłata składek ZUS
 • Zmodyfikowane zostały wydruki rejestrów Zestawienia zakupów
 • Raporty Graficzne – okno definiowania przedziałów

Zmiany w wersji 2014.a

 • Nowe wzory deklaracji podatkowych: PIT - 40(19), PIT - 36(19), PIT - 36L(9), PIT/O(19), PIT/B(12), PIT - 28(17), PIT - 28/A(14), PIT - 28/B(12), PIT - 16A(7), PIT - 4R(4), PIT - 11(20), PIT - 2. Został również zmieniony adresat deklaracji jest nim Urząd Skarbowy, a nie jego naczelnik.
 • Zmiany w rejestracji wynagrodzeń z praw autorskich: Dostosowano sposób rejestracji wynagrodzeń z praw autorskich tak, żeby zapewnić obsługę obowiązującego od 2013 roku ograniczenia na limit kosztów uzyskania przychodów dla wynagrodzeń z tytułu praw autorskich.
 • Modyfikacja rejestracji składek ZUS właścicieli. Dotychczasowe podstawy wymiaru dla ubezpieczeń społecznych 1 i 2 zostały zastąpione: Podstawą wymiaru dla ubezpieczeń społecznych , Podstawą wymiaru dla ubezpieczenia chorobowego oraz Podstawą wymiaru dla ubezpieczenia wypadkowego . Współpraca z nową wersją programu Płatnik.
 • Zmodyfikowany został zapis elementów składek ZUS i eksport deklaracji ZUS w formacie umożliwiającym wczytanie do nowej wersji programu Płatnik. Wprowadzone zostały poprawki do słowników kodów tytułów ubezpieczenia i zawodów dostosowujące je do zmian kodów w programie Płatnik.
 • Rozszerzona możliwość tworzenia zestawień z okna KPiR i Ryczałt. Podczas ustalania parametrów tworzenia zestawień z okien KPiR i Ryczałt dodana została możliwość wyboru daty zdarzenia gospodarczego lub daty wpisu . Umożliwia to wybór daty, według której określany będzie zakres danych do przetworzenia.
 • Uwzględnianie remanentów w zaliczkach na podatek dochodowy właścicieli. Dodany został nowy parametr pracy grupy - Wpływ remanentów na zaliczki na podatek dochodowy .
 • Ułatwienie wprowadzania zapisów dla firm rozlicznych kasowo. Po wybraniu kontrahenta, który ma w opisie inny kraj pochodzenia niż Polska następuje automatyczna zmiana metody rozliczania VAT na MEMORIAŁOWĄ.
 • Poprawa obsługi automatycznego nadawania numerów zapisom: Zmieniona została obsługa edycji dokumentów w buforze numerowanych automatycznie na podstawie wzorca numeracji ustalonego w definicji zapisu (np. DWE). Zmiana numeru będzie teraz następować wyłącznie w sytuacji, gdy nastąpi zmiana okresu numeracji (roku dla numeracji rocznej) .
 • Dostosowanie szerokości kolumn do wydruku KPiR tak, aby nie występowało zawijanie kwot większych niż 1000 000, zł.

Zmiany w wersji 2014

 • Zgodność z prawem podatkowym - Program jest dostosowany do wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku zmian w podatku od towarów i usług. W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami. W parametrach pracy dla grupy znajdują się parametry umożliwiające ustalenie domyślnego ustalenia dat w oknie Zapis .
 • Zmiana formularza załącznika ORD - ZU - Zmieniony został formularz załącznika ORD - ZU - Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji podatkowych VAT - 7, VAT - 7D i VAT - 7K na zgodny z aktualnym wzorem

NOWOŚĆ SYMFONIA PRO

to nowa pozycja w ofercie w ramach linii Symfonia, obsługująca obszar finansowy i handlowy. Została wyposażona w funkcjonalności pozwalające na dokonywanie analizy bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa oraz czytelną prezentację wyników analiz w postaci wykresów. Wizualna prezentacja danych, umożliwia łatwe tworzenie zestawień graficznych z dostępnych w programach danych. Szerokie możliwości dostosowania wyglądu wykresu pomagają w łatwej interpretacji pr zygotowanych raportów.Zmiany w programie związane z obsługą graficznej prezentacji danych dostępnej w wersji Symfonia Pro. Wykresy są graficznym przedstawieniem danych dostępnych w tabeli przestawnej. W zależności od rodzaju analizowanych danych otrzymujemy zestaw wymiarów i wartości, które może wykorzystać w tabeli przestawnej.

Zmiany w wersji 2013.1d, 2013.1e

 • Zmiany formularzy deklaracji podatkowych
  Dodano nowe formularze deklaracji podatkowych VAT-7 (14), VAT-7D (5), VAT-7K (8), VAT-8 (5), VAT-9M (3), VAT-12 (2) oraz usunięto z listy nieaktualną deklarację VAT-9.
 • Dostosowanie wydruków z danymi pracowników do zmian prawnych: Wprowadzono zmiany wydruków dostosowujące je do obowiązku stosowania numeru PESEL jako identyfikatora podatkowego osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
 • Zmiany w księgowaniu korekty niezapłaconych zobowiązań: Wprowadzone zostały zmiany w operacji księgowania korekty niezapłaconych zobowiązań, ułatwiające identyfikację korygowanych zobowiązań.
 • W wersji 2013.1e dodano nowy formularz deklaracji podatkowych VAT-UE (3) wraz z załącznikami VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UE/C. -> Zgodnie z rozporządzeniem nowe wzory aktualnie wymagane są tylko dla firm prowadzących obrót handlowy z podmiotami z Chorwacji. Dla innych przedsiębiorstw nowe wzory będą obowiązujące od 1 stycznia 2014.

Zmiany w wersji 2013.1a, 2013.1b, 2013.1c

 • Pełna obsługa metody
 • Obsługa korekty kosztów uzyskania przychodów 
 • Dodatkowy filtr w kartotece pieniędzy
 • Możliwość korekty umorzenia niezapłaconych środków trwałych
 • Dodanie nowego parametru pracy grupy
 • 2013.1b Dodano nowe formularze deklaracji podatkowych PIT - 36 (18) , PIT - 36L (8) , VAT - 7 (13), VAT - 7D (4), VAT - 7K (7) oraz załącznik z zawiadomienie m o korekcie VAT - ZD (1)
 • 2013.1c Poprawka w wypełnianiu PIT 36L(8) - Poprawiono wypełnianie odpisu 1% dla OPP w elektronicznym formularz u deklaracji PIT - 36L (8 ) .

Zmiany w programie Symfonia Mała Księgowość 2013.1 obejmują:

 • Zmiany parametrów w oknie Zapis

W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

 • Narzędzia ułatwiające rejestrację faktur uproszczonych

Faktura uproszczona może nie posiadać zapisów wszystkich elementów wartości faktury. Podczas jej wprowadzania niezbędne może być ustalenie stawki VAT na podstawie widocznych na fakturze kwot (np. brutto i VAT). W programie zastosowane zostały mechanizmy ułatwiające operację.

Uproszczona rejestracja kontrahenta
Podczas wprowadzania dokumentów w oknie Zapis możliwe jest bezpośrednie wpisanie podstawowych informacji o kontrahencie, bez potrzeby otwierania okna opisu kontrahenta.

 

 • Dodatkowe parametry we wzorach księgowań

W celu usprawnienia rejestracji dokumentów z różnymi momentami zaliczenia VAT wprowadzone zostały zmiany w oknie definiowania wzorów księgowania.

 • Modyfikacja istniejących i dodanie nowych parametrów pracy

W celu zapewnienia możliwości dostosowania wprowadzonych zmian do wymagań konkretnej firmy wprowadzono modyfikację niektórych ustawień programu oraz wprowadzono kilka nowych.

 • Modyfikacja zakresu importowanych danych

Podczas importu danych z programu Handel program wypełnia odpowiednimi wartościami również nowe pola, sterujące rozliczeniem VAT

 • Zmiany parametrów domyślnych w oknie środka trwałego

W oknie opisu środka trwałego data nabycia środka trwałego jest podpowiadana na podstawie daty zakupu z wybranej faktury.

 

Zmiany w programie Symfonia Mała Księgowość 2013 obejmują:

 • Odświeżony interfejs użytkownika: Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu, odświeżono ikony aplikacyjne, dodano możliwość zmiany schematu kolorów aplikacji.
 • Dodanie klasyfikacji analitycznej: Dodany został mechanizm tworzenia klasyfikacji analitycznej i przypisywania jej elementów do poszczególnych zapisów.
 • Obsługa przelewów elektronicznych: Funkcjonalność e-Przelewy, wspomaga linię programów Symfonia w obsłudze płatności elektronicznych i współpracy z bankami przy wymianie zleceń płatności i odbierania wyciągów.

Zmiany w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012.1 obejmują:

 • aktualizację formularzy deklaracji podatkowych: PIT-2, PIT-4R, PIT-11, PIT-16A, PIT-28, PIT-28A, PIT-28B, PIT-36, PIT-36L, PIT-40, PIT-B, PIT-O
 • aktualizację form elektronicznych (XML) deklaracji: PIT-28, PIT-28A, PIT-28B, PIT-4R, PIT-O
 • dostosowanie do zmienionej stawki rentowej
 • poprawienie jakości ewidencji remanentów
 • poszerzenie funkcjonalności rejestracji zdarzeń gospodarczych

więcjej informacji w pliku PDF - zobacz

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

1. Dodano możliwość współpracy z programem Symfonia e-Dokumenty.

2. Zmiana algorytmu obliczania proporcji VAT.

3. Dodano nowy formularz deklaracji podatkowej PIT-11 (18).

4. Uwzględniono zmianę wersji szablonu elektronicznej deklaracji VAT-7K.

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1c

1. Dodano nowe szablony w formacie XML do przesyłania drogš elektroniczną deklaracji podatkowych: VAT-7(12), VAT-7D(3), VAT-7K(6), VAT-8(4), VAT-9M(2).

2. Poprawiono naliczenie składek FP i FGśP podczas eksportu do ZUS DRA.

3. Poprawiono obsługę przekazywania kwot z okna świadczenia i przerwy do okna Wynagrodzenie.

4. W oknie zapis dla dokumentów zakupu pojawiajš się tylko zakupy oznaczone jako aktywne w panelu Zakupy VAT okna ustawień programu.

5. Usunięto nieprawidłowości wydruku raportu Rejestr zakupu za miesiąc - szczegółowy, w sytuacji, gdy w panelu Ewidencje ustawień firmy nie było zaznaczone pole Rozbijanie kwot na stawki w rejestrze zakupu.

6. Dla właścicieli uzyskujšcych przychody również z firm oznaczonych jako Inne źródło przychodu poprawiono w PU-5M rozliczanie sumarycznych przychodów ze wszystkich źródeł.

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b

1. Dodano nowe formularze deklaracji podatkowych: VAT-7(12), VAT-7D(3), VAT-7K(6), VAT-8(4), VAT-9M(2).

2. Umożliwiono eksport deklaracji ZUS do Płatnika w formacie XML.

3. Dodano dwa nowe parametry pracy decydujące o tym, która data ma być przepisywana jako data wpisu do księgi lub ewidencji przychodów: "Wypełnianie daty wpisu kosztu" oraz "Wypełnianie daty wpisu przychodu".

4. Zaktualizowano adresy i numery rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1

1. Dodano nowe stawki VAT.

2. Umożliwiono dodawanie i usuwanie stawek VAT.

3. Dodano możliwość określenia dat obowiązywania stawek VAT.

4. Dodano mechanizmy kontroli i ostrzegania użytkownika podczas księgowania dokumentu z nieobowiązującą stawką VAT.

5. Poprawiono wydruki i raporty, tak by dopasowywały się do zmiennej liczby aktywnych stawek VAT.

6. Dodano nowe formularze deklaracji podatkowych: PIT-28(15), PIT-28/A(12), PIT-36(16) i PIT-36L(6) oraz załącznik PIT-O(17).

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

1. Umożliwiono korygowanie deklaracji VAT-UE.

2. Dodano załączniki VAT-ZZ, VAT-ZT oraz NAD-ZP do deklaracji VAT.

3. Dodano załącznik ORD-ZU do korekt deklaracji podatkowych.

4. Umożliwiono prowadzenie ewidencji wymaganej Ustawš o ochronie danych osobowych.

5. Rozszerzono współpracę z programami Symfonia Handel oraz Symfonia Faktura o import warto�ci walutowych do rejestrów VAT dokumentów walutowych.

6. Dodano w menu Firma operację zmiany hasła użytkownika.

7. Zmieniono sprawdzanie powtórzonych dokumentów.

 

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2010.b

1.Zmieniono urząd skarbowy w rozrachunkach z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników na urząd właściwy dla deklaracji PIT-4.

2.Na zestawieniach nierozliczonych dokumentów poprawiono wartości wykazywane w kolumnie „Do zapłaty”.

3.Poprawiono seryjne drukowanie dokumentów.

4.Zmieniono domyślny wydruk dowodów księgowych z tytułu umorzenia środków trwałych.

5.Poprawiono podsumowanie raportu „Pełna lista wypłat z umów cywilnoprawnych”.

6.Poprawiono kwoty zbiorcze na raporcie „Korekta naliczonego podatku VAT”.

7.Na zbiorczych księgowaniach z rejestru sprzedaży VAT poprawiono wypełnianie kwoty zapisu.

8.Zmieniono procedurę tworzenia pliku XML na podstawie deklaracji PIT-11 w odpowiednich polach eksportując imię i nazwisko podatnika.

9.Przywrócono automatyczne wypełnianie opisu w rozrachunkach do zapisów księgowych.

 

Nowe funkcje w programie SYMFONIA® Mała Księgowość Premium w wersji 2010.a

1.Umożliwiono naliczanie i księgowanie różnic kursowych z tytułu rozrachunków walutowych.

2.Wprowadzono współpracę z modułem e-Deklaracje.

3.Dodano nowe formularze deklaracji podatkowych: VAT-7(11), VAT-7D(2), VAT-7K(5), VAT-8(3), VAT-UE(2), VAT-UE/A(2), VAT-UE/B(2), VAT-UE/C(1).

4.Uaktualniono formularz druku przelewu do ZUS.

5.Poprawiono wypełnianie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w deklaracjach VAT

Nowe funkcje w programie SYMFONIA® Mała Księgowość Premium w wersji 2010

1.Wprowadzono zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT.

2.Umożliwiono rejestrowanie zapisów w walucie obcej. Nowa funkcjonalność pozwala na księgowanie dokumentów z podaniem wartości w walucie obcej oraz kursu ich przeliczenia, a nie tylko w walucie PLN.

3.Umożliwiono wprowadzanie wpłat i wypłat walutowych oraz tworzenie walutowych raportów płatności.

Nowe funkcje w programie SYMFONIA® Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a

1.Dodano nowe szablony deklaracji podatkowych w formacie XML do przesyłania drogą elektroniczną deklaracji podatkowych: PIT-11(17), PIT-16A(5), PIT-36(14), PIT-36L(5), PIT-40(16), PIT-4R(3), VAT 12(1), VAT-7D(1), VAT-8(2), VAT-9(2), VAT-UE(1).

2.Dodano nowe formularze deklaracji podatkowych: PIT-11(17) i PIT-4R(3).

3.Dodano nowy parametr księgowania kosztów umów o pracę, którego ustawienie pozwala zaksięgować te koszty w miesišcu ich zapłaty albo w miesiącu, za który jest należne wynagrodzenie.

Nowe funkcje w programie SYMFONIA® Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1

1.Wprowadzono zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT.

2.Umożliwiono tworzenie plików w formacie XML do przesyłania drogą elektroniczną deklaracji podatkowych.

3.Dokonano zmian umożliwiających prawidłowe naliczenie podatku wg nowej dwustopniowej skali podatkowej.

4.Dodano nowe formularze deklaracji podatkowych: VAT-7(10), VAT-7K(4), VAT-7D(1), VAT-8(2), VAT 9(2), PIT-40(16), PIT-36L(5), PIT-36(14), PIT-B(10), PIT-28(14), PIT-16A(5).

5.Uaktualniono podstawy składek ZUS dla właścicieli.

Nowe funkcje w programie SYMFONIA® Mała Księgowość Premium w wersji 2009 a

1.Poprawiono funkcję obliczania planów amortyzacji środków trwałych. W procedurach konwersji danych wywołano odpowiednie metody diagnozujące.

2.Dodano możliwość rozliczania rozrachunków z tytułu obciążenia wynagrodzenia.

3.Przywrócono funkcje rozliczania należności dokumentami płatności przy imporcie dokumentów z programu Handel Premium.

4.Uaktualniono podstawy składek ZUS dla właścicieli.

Nowe funkcje w programie SYMFONIA® Mała Księgowość Premium w wersji 2009

1.Dodano rozrachunki z urzędami. Program umożliwia rejestrowanie oraz rozliczanie rozrachunków z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Ułatwi to kontrolę wysokości kosztów podlegających odliczeniu z tytułu wynagrodzeń oraz składek ZUS właścicieli i osób współpracujących.

2.Ulepszono rejestrację i księgowanie wynagrodzeń. Program umożliwia wskazanie kiedy zostały poniesione koszty wynagrodzeń z tytułu Wypłaty wynagrodzenia, zapłaty składek ZUS, zapłaty zaliczki na podatek dochodowy i na tej podstawie dokonuje księgowania w poszczególnych miesiącach.

3.Dodano plan amortyzacji środków trwałych umożliwiając jednocześnie użytkownikom dokonywanie zmian wysokości miesięcznych rat amortyzacji. Umożliwiono zmianę parametrów amortyzacji w ciągu roku.

4.Dodano raport "Pełny plan amortyzacji", który prezentuje plan amortyzacji środka na przestrzeni poszczególnych lat, a nie tylko w bieżącym roku.

5.Umożliwiono utworzenie jednego zbiorczego zapisu w KPiR dotyczącego grupy zapisów z rejestru VAT sprzedaży.

6.W kartotece "Pieniądze" dodano możliwość szukania wg kodu pracownika i urzędu.

7.Dodano możliwość zwiększenia liczby znaczników raportem pomocniczym "Skrzat" menedżer znaczników.

8.Dodano dla wszystkich obiektów dla których są procedury zdarzeniowe (dokumentów, kontrahentów) procedury: OnBeforeZnacznikChanged, OnAfterZnacznikChanged, OnBeforeRodzajChanged, OnAfterRodzajChanged, OnBeforeKatalogChanged, OnAfterKatalogChanged, OnAfterDelete do wykorzystania w tworzonych rozwišzaniach indywidualnych, rozbudowujšcych funkcjonalność programu do potrzeb konkretnego klienta.

 

Nowe funkcje w programie SYMFONIA® Mała Księgowość Premium w wersji 2008.1a

1.Dodano nową stawkę VAT 6% dla faktur VAT RR.

Nowe funkcje w programie SYMFONIA® Mała Księgowość Premium w wersji 2008.1

1.Dodano nowe formularze deklaracji PIT-36(12) i PIT-36L(4).

2.Dodano nowy raport dla właściciela: Rozliczenie dochodów.

3.Umożliwiono ręczną zmianę numeru zapisu utworzonego na podstawie typu zapisów z ustawień programu. Zmiana możliwa jest dla zapisów w buforze, po odpowiednim ustawieniu parametru: Parametry pozycji i zasady numeracji \ Kontrola ciągłości numeracji dokumentów.

Nowe funkcje w programie SYMFONIA® Mała Księgowość Premium w wersji 2008a

1.Dodano nowe formularze deklaracji PIT-40(15), PIT-28(13), PIT-28/A(11), PIT-28/B(10) i PIT-16A(4).

2.Poprawiono synchronizację kontrahentów z danymi programu Handel Premium w wersji 2008.

3.Uaktualniono stawki podatków na obowiązujące od 2008 roku.

4.Uaktualniono stawki za kilometr przebiegu pojazdu.

Nowe funkcje w programie SYMFONIA® Mała Księgowość Premium w wersji 2008

1.Dodano wzorce księgowania. Po zdefiniowaniu wzoru i jego użyciu podczas wprowadzania dokumentu wystarczy uzupełnić dokument jedynie o kwotę i niezdefiniowane we wzorze elementy.

2.Zautomatyzowano wprowadzanie podstaw wymiaru składek ZUS dla właścicieli i osób współpracujących, poprzez umożliwienie wprowadzenie ich przy zamykaniu miesiąca na nowy miesiąc dla wszystkich właścicieli i osób współpracujących na podstawie danych z Ustawień programu.

3.Rozbudowano możliwości numerowania dla zapisów tworzonych na podstawie typów zapisów z Ustawień programu (np. Listy płac, Koszty użytkowania pojazdu, etc.) dodając obsługę numeracji z funkcjonalnością jak dla dokumentów płatności. Dodano analogiczną obsługę numeracji not odsetkowych.

4.Dodano możliwość grupowego wystawienia dokumentów płatności rozliczających wskazane przez użytkownika należności i zobowiązania.

5.Dodano możliwość grupowego drukowania dokumentów dla zaznaczonych zapisów księgowych i grupowego drukowania dokumentów płatności.

6.Wprowadzono obsługę importu transferów pieniężnych oraz dokumentów płatności wystawionych na pracowników i urzędy.

7.Dodano słownik opisów także dla dokumentów płatności.

8.Wprowadzono obsługę rozrachunków walutowych (zapisy w ewidencji księgowej i rejestrach VAT pozostają w złotych). Dodano słownik walut oraz słownik zawierający kursy walut. Dodano możliwość tworzenia zestawień rozrachunków w walucie.

9.Dodano półautomatyczny tryb importu danych, w którym program honoruje wszystkie zapisane uzgodnienia i nie żąda ich potwierdzenia, a przy braku uzgodnień sam ich nie dokonuje.

10.Wprowadzono możliwość utworzenia jednej deklaracji VAT z wielu firm w grupie, jeśli mają ten sam NIP.

11.Wprowadzono wzorce firm, możliwość ich zapisania i wykorzystywania takiego szablonu do utworzenia nowej firmy.

12.Dodano raport umożliwiający zmianę kodu wprowadzonego wcześniej podmiotu (kontrahenta, urzędu lub pracownika).

13.Dodano możliwość importowania nierozliczonych rozrachunków, bez zapisów w rejestrach dokumentów.

14.Zdjęto 8-znakowe ograniczenie na długość kodu firmy.

Zmiana ustawień składki rentowej w programach SYMFONIA Mała Księgowość

Użytkownicy programów SYMFONIA® Mała Księgowość, samodzielnie mogą dokonać zmiany ustawień naliczania tych składek.

Zmian należy dokonać w Ustawieniach programu, w gałęzi Podatki > Stawki ZUS

W górnej części prawego panelu okna ustawień, należy wybrać pierwszy miesiąc, za który rozliczenie składek ma być wykonane według nowych przepisów i zmienić wartość parametru "Ubezpieczenie rentowe finansowane przez ubezpieczonego" na 3,50%.

Tak ustalona wysokość parametru, będzie miała zastosowanie dla wszystkich miesięcy poczynając od miesiąca wybranego (aż do momentu dokonania kolejnych zmian - patrz niżej).

W styczniu 2008, będzie należało dokonać kolejnej zmiany w tym miejscu ustawień i wybierając okres

zmienić wartość parametru "Ubezpieczenie rentowe finansowane przez ubezpieczonego" na 1,50% a parametru "Ubezpieczenie rentowe finansowane przez pracodawcę" na 4,50%.

 
 
 Dodaj komentarz do artykułu
Twoje IP: 3.234.252.109
 
  Właścicielem portalu mojaSymfonia.pl jest firma Mix-soft partner SAGE. Link do strony producenta. Systemy Symfonia,FORTE - Oprogramowanie dla biznesu.
projekt i realizacja: e-line systemy internetowe